Về Sự Kiện

Lắng nghe những phản hồi và trăn trở của anh chị trong quá trình quản trị Nha khoa, vận hành phòng khám, DentalFlow nhận thấy rất nhiều phòng khám quan tâm “Làm thế nào quản lý kho, kiểm soát vật tư tiêu hao trên từng ca điều trị thực tế một cách hiệu quả, nhanh chóng, đơn giản?”

Với chủ đề “Thao tác đơn giản – Quản lý kho hiệu quả”, DentalFlow Training #02 sẽ hướng dẫn, đưa ra những tips trong thao tác với tính năng Quản lý kho trên DentalFlow nhằm giúp các nha khoa:

  • Sử dụng được toàn bộ các mục trong tính năng Quản lý kho 
  • Xử lý được các trường hợp kiểm soát vật tư, nhà cung cấp tích hợp với phần mềm quản lý
  • Ứng dụng tính năng Quản lý kho vào vận hành phòng khám được tốt hơn

Host

✔️ Hơn 2 năm kinh nghiệm triển khai đào tạo về Chuyển đổi số trong Nha khoa

✔️ Tư vấn sử dụng phần mềm Nha khoa cho hơn 200 phòng khám

Agenda Sự Kiện

Thời gian Nội dung chương trình
9:30 – 9:40 Tầm quan trọng của việc quản lý Kho và Giới thiệu tính năng Quản lý kho
9:40 – 10:05 Hướng dẫn thao tác hiệu quả tính năng Quản lý kho
10:05 – 10:20 Sử dụng dữ liệu trong Báo cáo thống kê xưởng/vật tư
10:20 – 10:30 Q&A

Thông tin chi tiết

✔️ Đối tượng tham gia:

  • Khách hàng của DentalFlow 
  • Bộ phận vận hành phòng khám: Chủ phòng khám, quản lý, lễ tân, điều phối

✔️ Thời gian, hình thức:

    • 9h30 – 10h30, thứ Tư, ngày 08/11/2023
    • Online trên nền tảng Zoom

✔️ Group sự kiện: https://zalo.me/g/hufhmc905 

Đăng ký tham gia chương trình