Trang chủ > Cập nhật

Cập nhật

Phiên bản cập nhật phần mềm

Danh sách các phiên bản cập nhật của Dentalflow, bao gồm các chức năng mới, sửa lỗi hoặc ghi chú sử dụng. Theo dõi chúng tôi để có thể sử dụng phần mềm một cách tối ưu nhất

Cập nhật Dentalflow phiên bản 2.1

Nâng cấp thanh toán. Cải tiến báo cáo thống kê

Cập nhật DentalFlow phiên bản 2.0

Cập nhật tính năng quản lý vật tư mang đến trải nghiệm mới cho phòng khám…