Trang chủ > Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin DentalFlow

Sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy DentalFlow cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của khách hàng DentalFlow.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức, quy trình Công ty Cổ phần DentalFlow( Sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ các thông tin cá nhân và dữ liệu của khách hàng DentalFlow khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của DentalFlow. Khách hàng DentalFlow đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của DentalFlow có nghĩa là khách hàng DentalFlow hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. DentalFlow có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của DentalFlow, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Khách hàng DentalFlow tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ có nghĩa là khách hàng DentalFlow chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật mới nhất được cập nhật. 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, DentalFlow không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chúng tôi không ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, DentalFlow sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của DentalFlow và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và phần mềm DentalFlow. Chúng tôi sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng DentalFlow có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. DentalFlow không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. 

Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho DentalFlow về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

DentalFlow sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến website.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của DentalFlow.

Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của DentalFlow

4. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu DentalFlow thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến DentalFlow. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên DentalFlow được DentalFlow cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của DentalFlow. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án. Không có thông tin cá nhân nào của khách hàng bị tiết lộ cho bên thứ ba, tất cả đều khách hàng ẩn danh. 

DentalFlow cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, DentalFlow sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

6. Cam kết bảo mật dữ liệu hình ảnh khuôn mặt Khách hàng

Đối với ứng dụng DentalFlow Check-in, dữ liệu hình ảnh khuôn mặt Khách hàng được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống của DentalFlow.  Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Chúng tôi cam kết dữ liệu hình ảnh khuôn mặt Khách hàng lưu trữ được sử dụng để hỗ trợ phòng khám Nha khoa thực hiện thao tác Check-in khách hàng khi đến. 

DentalFlow cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, DentalFlow sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

7. Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DENTALFLOW (DENTALFLOW JSC.,)

Trụ sở: Tầng 10, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: (+84) 927741985

Email: support@dentalflow.vn

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tính xác thực của thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp và luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này cũng như những thông tin cá nhân mà bạn phát hiện đang sai sót hoặc đã được điều chỉnh bất thường. 

Nếu bạn có những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Chính sách này hoặc thông tin cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: support@dentalflow.vn hoặc theo Hotline: (+84) 927741985