Trang chủ > Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng DentalFlow

Chào mừng Quý nha khoa đã đến với Giải pháp quản trị nha khoa toàn diện DentalFlow.

Cảm ơn Quý nha khoa đã quan tâm và lựa chọn dịch vụ của DentalFlow!

Công ty cổ phần DentalFlow (DentalFlow JSC.,) cung cấp dịch vụ phần mềm quản trị nha khoa toàn diện DentalFlow chạy dưới tên miền dentalflow.vn.

Chủ tài khoản hoặc các vị trí khác được chủ tài khoản cấp tài khoản truy cập vào phần mềm (sau đây gọi là Bạn).

Khi sử dụng phần mềm DentalFlow và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào của chúng tôi (sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. 

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản sử dụng bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản sử dụng thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến Bạn.

Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản. 

Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của DentalFlow. Chúng tôi có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên thỏa thuận sẵn có và luật pháp hiện hành. 

1. Các định nghĩa

DentalFlow Là phần mềm hỗ trợ vận hành phòng khám nha khoa tại địa chỉ app.dentalflow.vn
Khách hàng Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng DentalFlow hoặc sử dụng một trong các ứng dụng được phát triển bởi DentalFlow
Tài khoản sử dụng Là tài khoản người dùng trên hệ thống DentalFlow của Khách hàng mà Khách hàng tạo quyền cho người dùng đó. Với mỗi một hệ thống, Khách hàng có toàn quyền cấp quyền sử dụng cho các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng hệ thống DentalFlow của Khách hàng cho cá nhân và/hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó.

Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng nền tảng DentalFlow.

2. Hệ thống DentalFlow của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký DentalFlow, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng. Mỗi một hệ thống, tùy theo mức gói đăng ký mà Khách hàng có thể tạo tài khoản cho các nhân viên của mình tham gia sử dụng hệ thống. Số lượng tài khoản sử dụng tùy thuộc vào mức phí đăng ký.

3. Bảo vệ quyền riêng tư

DentalFlow cam kết: 

Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật. Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:

(i) Có sự chấp thuận của Khách hàng;

(ii) Phải tuân theo quy định của pháp luật;

DentalFlow có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

DentalFlow bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của DentalFlow.

Ví dụ, DentalFlow có thể đưa tên khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình.

4. Dữ liệu của khách hàng và trách nhiệm của các bên

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên hệ thống DentalFlow. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và/hoặc gửi đi từ DentalFlow.

Khách hàng hiểu rằng DentalFlow không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên DentalFlow; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được DentalFlow chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên nền tảng DentalFlow là toàn quyền của Khách hàng, trừ những nội dung sau không được phép đăng tải trên DentalFlow:

 1. Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 2. Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 3. Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật,
 4. Cản trở hoặc phá hỏng DentalFlow (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép DentalFlow thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm, link nhúng mã độc).

DentalFlow có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm trái với quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất

Hiện tại DentalFlow có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng làm việc hiệu quả DentalFlow Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất do lỗi của DentalFlow thì DentalFlow có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của chúng tôi lưu lại. Thời gian tối đa để DentalFlow thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

6. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng DentalFlow

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử, nếu Khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

Tạm ngừng

DentalFlow có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi DentalFlow đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.

DentalFlow cho rằng hệ thống DentalFlow đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng DentalFlow của Khách hàng gây nguy hại tới DentalFlow và những đối tượng khác

Chấm dứt

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • DentalFlow đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho DentalFlow theo quy định.
 • Theo yêu cầu của tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi có thỏa thuận của Khách hàng và DentalFlow về việc chấm dứt thỏa thuận.

DentalFlow không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. DentalFlow chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên nền tảng tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

7. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

DentalFlow không cam đoan, tuyên bố, bảo đảm rằng việc sử dụng của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng DentalFlow sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng DentalFlow (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). 

DentalFlow không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. 

DentalFlow được cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem DentalFlow hoặc thông tin được tạo ra từ DentalFlow là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào DentalFlow đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng DentalFlow; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng DentalFlow; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua DentalFlow; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với DentalFlow; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến DentalFlow.

8. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được; việc truy cập dentalflow.vn hoặc các subdomain của dentalflow.vn bị gián đoạn do can thiệp bởi ISP (Internet service provider), sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

10. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của DentalFlow và các tổ chức/doanh nghiệp khác đã được DentalFlow cho phép. DentalFlow cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

 • Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
 • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
 • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
 • Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của DentalFlow. Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.