Tổng quan tính năng Quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nha khoa DentalFlow hỗ trợ phòng khám theo dõi thông tin của nhân sự, phân quyền hoạt động cho mỗi bộ phận. Lịch sử thao tác của nhân sự tại các quy trình sẽ được ghi lại trên phần mềm giúp chủ/quản lý dễ dàng theo dõi hoạt động của nhân sự, minh bạch rõ ràng trong quản lý. 

Giao diện Quản lý nhân sự tại DentalFlow

Tại tính năng này, có hai thao tác cơ bản giúp chủ/quản lý tạo phân quyền hoạt động cho nhân sự tại phòng khám:

  1. Tạo tài khoản cho nhân sự
  2. Cập nhật thông tin nhân sự

Bài viết tiếp theo: Hướng dẫn Tạo tài khoản cho nhân sự

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow