Tổng quan tính năng Quản lý lịch hẹn

Khi vận hành phòng khám, các bác sĩ cần hiểu được Tầm quan trọng của quản lý lịch hẹn. Bởi, Quản lý lịch hẹn là bước đầu tiên quan trọng để tạo ra doanh thu cho Nha khoa. Vì thế, nhân sự tại phòng khám, đặc biệt các bộ phận phụ trách quản lý lịch hẹn cần thành thạo sắp xếp lịch hẹn hợp lý với khách hàng và bác sĩ phụ trách. 

Một công cụ công nghệ sẽ là giải pháp hữu hiệu tối ưu hoạt động quản lý lịch hẹn này. 

Tính năng Quản lý lịch hẹn tại phần mềm DentalFlow giúp nhân sự phòng khám xử lý hiệu quả bài toán lịch hẹn Nha khoa. 

Khi lựa chọn tính năng Quản lý lịch hẹn, Nha khoa có thể hiển thị giao diện theo 3 dạng khác nhau: 

  • Dạng 1: Dạng Calendar

Giao diện quản lý lịch hẹn Calendar

  • Dạng 2: Dạng Danh sách

Giao diện quản lý lịch hẹn dạng Danh sách

  • Dạng 3: Dạng Trạng thái

Giao diện quản lý lịch hẹn dạng Trạng thái

Tại tính năng này, nha khoa sẽ lưu ý 2 chức năng chính được Hướng dẫn chi tiết dưới đây:

  1. Tạo lịch hẹn
  2. Quản lý lịch hẹn và thay đổi trạng thái lịch hẹn

Bài viết tiếp theo: Hướng dẫn Tạo lịch hẹn

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow