Hướng dẫn sử dụng tính năng Báo cáo thống kê lịch hẹn

Sơ đồ tính năng Khám điều trị – Thanh toán

 • Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Lịch hẹn]
 • – Sử dụng bộ lọc thời gian để lọc thời gian cần xem báo cáo

 • – Báo cáo Thống kê lịch hẹn trên từng bác sĩ thông tin hiển thị trên báo cáo lấy từ màn Quản lý lịch hẹn.
 • – Báo cáo này giúp quản lý, chủ phòng khám nắm rõ hiện trạng của bộ phận điều phối sắp xếp lịch hẹn bệnh nhân: hiệu quả điều phối, hiệu suất…
  • + Tổng số lịch hẹn mới: Là lịch hẹn được tạo mới trong khoảng thời gian được chọn (phân loại bằng khám mới và chưa đến)
  • + Tổng số lịch hẹn bị hủy: Tổng số lịch hẹn có trạng thái đã hủy, hẹn lại và không đến. 
  • + Tổng số lịch hẹn lại: Tổng số lịch hẹn đã được đặt trước (Trạng thái lịch hẹn: Hẹn lại sau)
  • + Tổng số thời gian chờ trung bình: Là khoảng thời gian tính từ lúc Lịch hẹn chuyển trạng thái Bệnh nhân đến.

 

Lưu ý: Với mỗi gói dịch vụ khác nhau, DentalFlow cung cấp các tính năng trong Module Báo cáo thống kê theo quy mô từng gói.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, Quý Nha khoa hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 092 774 1985 để được xử lý nhanh chóng.

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về Dentalflow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow