Thêm Biểu mẫu

Tại giao diện biểu mẫu cho phép nha khoa đăng tải các biểu mẫu, hợp đồng, cam kết,… giữa nha khoa và khách hàng để quản lý, lưu trữ. 

Nha khoa sẽ thiết lập, bổ sung biểu mẫu tại: [Cài đặt] -> [Thiết lập chung] -> [Biểu mẫu]

Các bước thao tác thêm biểu mẫu trên khách hàng

  • Bước 1: Click chọn “Thêm biểu mẫu” trên giao diện
  • Bước 2: Chọn biểu mẫu bằng cách click chuột trái vào tên biểu mẫu cần chọn
  • Bước 3: Kiểm tra thông tin trên biểu mẫu, có thể cập nhật, bổ sung, thay đổi nội dung trên biểu mẫu” sau đó click chọn “Lưu thông tin”

Tại cột “Thao tác” click chọn vào biểu tượng “In” để in biểu mẫu cho khách hàng/ click chọn biểu tượng “sửa” để có những cập nhật bổ sung nếu có.

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow