Trang chủ > Blog > Pháp Lý Nha Khoa

Phần 1 – Hipaa về truyền thông trên mạng xã hội

Ở Việt Nam, Hipaa chưa được biết đến rộng rãi, nhất là trong ngành nha khoa. Tuy vậy, việc đảm bảo phòng khám nha khoa tuân thủ luật Hipaa là cần thiết, trong một tương lai xa, vừa để phòng khám đang tuân thủ điều kiện vận hành và vừa để xây dựng một hình […]

09/08/2022
Đăng ký dùng thử

    DENTALFlOW – là người bạn đồng hành tin cùng Nha khoa trên mọi chặng đường phát triển