Cập nhật thông tin cơ bản của khách hàng

Các bước truy cập: [Quản lý khách hàng] ->[Hồ sơ khách hàng]->[Thông tin cơ bản]

Khi click vào trường “Thông tin cơ bản”, giao diện màn hình sẽ hiển thị:

  • Thông tin cơ bản của khách hàng bao gồm: Mã hồ sơ, ngày tạo, họ tên,…
  • Click “Cập nhật” để cập nhật, sau đó bổ sung thông tin khách hàng (nếu có) sau đó “Lưu thông tin”

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow