Quản lý thư viện ảnh

Tính năng này sẽ giúp Nha khoa lưu trữ hình ảnh liên quan đến khách hàng (ảnh khám tư vấn ban đầu, ảnh tái khám, xuyên suốt quá trình điều trị…)

Các bước truy cập: [Quản lý khách hàng] -> [Hồ sơ khách hàng] -> [Thư viện ảnh]

Tại giao diện Thư viện ảnh cho phép nha khoa tải “Ảnh chỉnh nha” hoặc “Ảnh thông thường”, thao tác như sau:

 • Thêm ảnh chỉnh nha: 

Bước 1: Click chọn “Thêm ảnh chỉnh nha” tại màn [Thư viện ảnh]

Bước 2: Tải ảnh chỉnh nha lên

  • Giới hạn 9 ảnh tương đương với ảnh chụp 9 góc răng 
  • Nội dung: Nhập nội dung cần lưu trữ 

Bước 3: Click chọn Lưu thông tin

 • Thêm ảnh thông thường

Bước 1: Click chọn “Thêm ảnh thông thường” tại màn [Thư viện ảnh]

Bước 2: Tải ảnh thông thường lên

  • Tên: Nhập tên ảnh để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm
  • Tải ảnh lên bằng cách click vào “Thêm ảnh” hoặc upload hình ảnh từ file powerpoint
  • Không giới hạn số lượng ảnh
  • Nội dung: Nhập nội dung cần lưu ý 

Bước 3: Click chọn “Lưu thông tin” 

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow