Hướng dẫn sử dụng tính năng Báo cáo Dòng tiền (Thu/chi)

Sơ đồ tính năng Khám điều trị – Thanh toán 

 • – Báo cáo này giúp chủ phòng khám nắm rõ Dòng tiền thu/chi (vào/ra) của phòng khám theo thời gian lọc.
 • – Giúp bộ phận kế toán/quản lý đối soát dữ liệu thu/chi chính của phòng khám theo thời gian lọc.
 • – Gồm các loại báo cáo
  • + Báo cáo Tổng hợp thu chi
  • + Báo cáo Thu/chi khách hàng
  • + Báo cáo Thu/chi phòng khám

2.1. BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI

 • Các bước truy cập báo cáo:[Báo cáo & Thống kê] -> [Dòng tiền] -> [Tổng hợp thu chi]
 • Sử dụng bộ lọc thời gian để xem báo cáo theo thời gian lọc
 • bao-cao-tong-hop-thu-chi-dentalflowBáo cáo giúp Chủ/quản lý  kiểm soát được một số chỉ số quan trọng trong tài chính của phòng khám:
  • Dư đầu kỳ: Là số dư  tại thời điểm đầu kỳ
  • Phát sinh tăng: là số tiền ghi nhận qua Phiếu thu gồm khách hàng + thu phòng khám
  • Phát sinh giảm: Là số tiền ghi nhận qua Phiếu chi gồm “chi khách hàng (hoàn ứng) + chi phòng khám”
  • Dư cuối kỳ: là số dư ở thời điểm cuối kỳ sau khi có những biến động tại phát sinh tăng và phát sinh giảm
 • Ví dụ:  Xét trong kỳ ngày 03/07/2023 :Số dư đầu kỳ của nha khoa là 150,000,000 VNĐ

Ngày 03/07/2023 tổng phiếu thu khách hàng của nha khoa là 50,000,000 VNĐ

Nha khoa chi 5,000,000 mua vật tư – tạo phiếu chi tại phần Quản lý thu/ chi

Số dư cuối kỳ của ngày 03/07/2023 = 150,000,000 + 50,000,000 – 5,000,000 = 195,000,000

2.2. BÁO CÁO THU/CHI KHÁCH HÀNG

 • Các bước truy cập vào màn hình: [Báo cáo & Thống kê] -> [Dòng tiền] -> [Thu chi (Khách hàng)]
 • – Sử dụng bộ lọc thời gian để xem báo cáo theo thời gian lọc
 • – Click vào số tiền hiển thị màu tím để xem chi tiết báo cáo thu chi theo thời gian lọc


 • – Báo cáo thu chi( Khách hàng) cho phép người dùng theo dõi chi tiết Nhật ký thu tiền của khách hàng, Chi tiền hoàn ứng cho Khách hàng thông qua Phiếu ThuPhiếu hoàn ứng.
  • + Tổng thu: Tổng số tiền ghi nhận từ Phiếu thu có ngày tạo theo thời gian lọc
  • + Tổng thực thu: Tổng số tiền ghi nhận từ Hóa đơn thanh toán có ngày tạo hóa đơn theo thời gian lọc
  • + Tổng hoàn ứng: Tổng số tiền ghi nhận từ Phiếu hoàn ứng có ngày tạo phiếu theo thời gian lọc
  • + Biến động số dư: Tổng thuTổng thực thuTổng hoàn ứng theo thời gian lọc. Phòng khám có thể biết được các Khách hàng nào có phiếu thu nhưng chưa tạo hóa đơn thanh toán hoặc có hóa đơn thanh toán nhưng không phát sinh phiếu thu.

2.3. BÁO CÁO THU CHI PHÒNG KHÁM

 • Các bước truy cập vào màn hình: [Báo cáo & Thống kê] -> [Dòng tiền] -> [Thu chi phòng khám]
 • – Sử dụng bộ lọc hiển thị để lọc thông tin cần hiển thị

bao-cao-thu-chi-phong-kham-dentalflow

 • – Báo cáo thu chi phòng khám cho phép nha khoa theo dõi thu chi nội bộ của phòng khám gồm các khoản chi về: chi lương, chi văn phòng phẩm, thuê mặt bằng,…
  • Phiếu Thu: Tổng tiền ghi nhận từ Phiếu thu trong mục “Quản lý Thu/Chi”
  • Phiếu chi: Tổng tiền ghi nhận từ Phiếu chi “Quản lý Thu/Chi”

Lưu ý: Với mỗi gói dịch vụ khác nhau, DentalFlow cung cấp các tính năng trong Module Báo cáo thống kê theo quy mô từng gói.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, Quý Nha khoa hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 092 774 1985 để được xử lý nhanh chóng.

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow