Hướng dẫn sử dụng tính năng Báo cáo thống kê Khách hàng

Sơ đồ tính năng Khám điều trị – Thanh toán 

 • – Báo cáo thống kê khách hàng dạng biểu đồ minh họa dữ liệu trực quan; dễ so sánh số liệu; dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu 
 • – Gồm 3 loại báo cáo
  • + Báo cáo khách hàng mới
  • + Báo cáo khách hàng cũ
  • + Báo cáo khách hàng đang hoạt động
 • Tại báo cáo khách hàng nha khoa có thể theo dõi các chỉ số về : Tổng số khách hàng, Tổng doanh thu và Doanh thu trung bình
 • Báo cáo thiết lập phân loại bệnh nhân theo các tiêu chí cơ bản trong nha khoa: nhóm, nguồn, độ tuổi,  giới tính,thủ thuật  theo dạng biểu đồ
 • Giúp chủ/quản lý phòng khám nắm rõ số lượng bệnh nhân đến từ đâu theo các tiêu chí, từ đó có các chiến lược phát triển phù hợp trong Marketing, mở rộng quy mô phòng khám.

5.1. BÁO CÁO KHÁCH HÀNG MỚI

 • Các bước truy cập báo cáo:[Báo cáo & Thống kê] -> [Khách hàng] -> [Khách hàng mới]
 • Click chọn ‘xem chi tiết’ để xem chi tiết báo cáo khách hàng đang hoạt động.

bao-cao-khach-hang-moi-dentalflow

 • – Là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho rất nhiều các hoạt động tại phòng khám: tối ưu hiệu suất/từng bác sĩ, lợi nhuận phòng khám, chiến dịch marketing, Dự toán nguồn doanh thu đảm bảo lợi nhuận
  • Tổng số khách hàng mới: Là tổng số khách hàng tạo mới và phát sinh điều trị đầu tiên
  • Tổng doanh thu khách hàng mới: Tổng thực thu của các thủ thuật có ngày điều trị trong khoảng thời gian lọc
  • Doanh thu Trung bình/ Khách hàng mới: Được tính bằng Tổng thực thu /Tổng khách hàng mới.

5.2  BÁO CÁO KHÁCH HÀNG CŨ

 • Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Khách hàng] -> [Khách hàng cũ
 • Click vào ‘xem chi tiết’ để xem chi tiết báo cáo khách hàng cũ

bao-cao-khach-hang-cu-dentalflow

 • Khách hàng cũ là những  khách hàng đã có ngày điều trị trước thời gian lọc và phát sinh thêm ngày điều trị thuộc thời gian lọc
 • Giúp chủ phòng khám theo dõi được số khách hàng 

5.3 BÁO CÁO KHÁCH HÀNG ĐANG ĐIỀU TRỊ

 • – Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Khách hàng] -> [Khách hàng điều trị]
 • Click vào ‘xem chi tiết’ để xem chi tiết báo cáo khách hàng đang hoạt động.
 • bao-cao-khach-hang-dentalflow– Báo cáo này giúp chủ phòng khám nắm rõ được toàn bộ nguồn khách hàng phát sinh doanh thu trong 1 khoảng thời gian nhất định từ đó có kế hoạch cụ thể bổ sung số bệnh mới cần thiết để đảm bảo lợi nhuận phòng khám
  • + Tổng số khách hàng đang điều trị: là tổng số khách hàng hoàn thành thủ thuật tại phòng khám trong một khoảng thời gian lọc
  • + Tổng doanh thu khách hàng đang điều trị: là tổng thực thu của các thủ thuật có ngày điều trị trong khoảng thời gian lọc
  • + Doanh thu trung bình/khách hàng: Tổng thực thu/ Tồng khách hàng hoàn thành thủ thuật trong khoảng thời gian lọc

Lưu ý: Với mỗi gói dịch vụ khác nhau, DentalFlow cung cấp các tính năng trong Module Báo cáo thống kê theo quy mô từng gói.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, Quý Nha khoa hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 092 774 1985 để được xử lý nhanh chóng.

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow