Hướng dẫn sử dụng tính năng Báo cáo thống kê Xưởng/ Vật tư

so-do-bao-cao-dentalflow

1. BÁO CÁO THỐNG KÊ VẬT TƯ

Các bước truy cập: [Báo cáo thống kê]-> [Xưởng/vật tư]-> [Thống kê vật tư]

thong-ke-vat-tu-dentalflow

Báo cáo thống kê vật tư được thống kê dựa trên dữ liệu từ phiếu xuất/nhập vật tư tại màn [Quản lý kho] -> [Xuất/nhập vật tư]

  • Tại đây, nha khoa có thể theo dõi thống kê vật tư trong kho của phòng khám sau những lần tạo phiếu xuất và phiếu nhập. 
  • Để xem chi tiết các lượt xuất/ nhập của từng vật tư trong thời gian lọc, vui lòng click chọn vào tên vật tư đang hiển thị màu tím.
  • Đối với những vật tư có số lượng tồn cuối kỳ nhỏ hơn định mức tồn kho, phần mềm sẽ xuất hiện cảnh báo vật tư sắp hết, nha khoa có thể click chọn vào mục cảnh báo để xem danh sách những vật tư sắp hết.
  • Chọn bộ lọc phát sinh xuất nhập để theo dõi những vật tư có lịch sử xuất nhập trong thời gian lọc

Nha khoa có thể Export dữ liệu của báo cáo thống kê vật tư theo hai dạng:

  • Export theo thống kê vật tư 
  • Export theo chi tiết xuất/nhập vật tư

2. BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐẶT XƯỞNG

Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo thống kê] ->[Thống kê đặt xưởng]

thong-ke-xuong-vat-tu-dentalflow

Tại báo cáo thống kê đặt xưởng Nha khoa có thể theo dõi và thống kê những đơn đặt xưởng đã được tạo theo thời gian lọc và trạng thái của những đơn đặt xưởng đó.

Tại đây nha khoa sẽ theo dõi được Tổng chi phí của xưởng, sử dụng bộ lọc: Người đặt, Đơn vị/Xưởng/labo, Ngày trả, trạng thái để tìm kiếm dữ liệu theo bộ lọc

3. BÁO CÁO CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

cong-no-nha-cung-cap

Nha khoa theo dõi công nợ nhà cung cấp tại:

[ Báo cáo thống kê ] -> [ Thống kê xưởng/ vật tư ]-> [ Công nợ nhà cung cấp]

Tại đây Nha khoa có thể theo dõi được tổng số tiền phải chi trả cho nhà cung cấp và tổng chi phí trên từng đơn vị cung cấp từ đó sẽ theo dõi, thống kê được chi phí mà Nha khoa sẽ phải chi trả trên từng đơn vị.

  • Vật tư dùng lệch định mức:

Các bước truy cập: [Báo cáo thống kê] -> [Thống kê Xưởng/Vật tư]->[Vật tư dùng lệch định mức]

vat-tu-dung-dinh-muc

Báo cáo Vật tư dùng lệch định mức cho phép nha khoa xem danh sách các vật tư tiêu hao dùng nhiều hơn/ ít hơn so với số lượng đã được thiết lập trước đó trên từng thủ thuật.

Xuất hiện khi nhân sự có thao tác sửa danh sách vật tư tiêu hao trên mỗi ca điều trị, trong hồ sơ khách hàng.  [Hồ sơ khách hàng] -> [Đặt xưởng vật tư] -> [Danh sách vật tư tiêu hao]

Lưu ý: Với mỗi gói dịch vụ khác nhau, DentalFlow cung cấp các tính năng trong Module Báo cáo thống kê theo quy mô từng gói.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, Quý Nha khoa hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 092 774 1985 để được xử lý nhanh chóng.

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow