Sử dụng tính năng Thanh toán

Giao diện thanh toán trên DentalFlow

Thông tin thanh toán gồm:

 • Tổng tiền điều trị: Tổng số tiền theo tiến trình
 • Giảm giá: Tổng số tiền giảm giá theo tiến trình
 • Phải thanh toán: Số tiền sau giảm giá
 • Đã thu: Tổng số tiền đã thu
 • Còn lại: Số tiền “ Phải thanh toán” – “Đã thu”
 • Hoá đơn điều trị: Số tiền của thủ thuật theo Ngày điều trị
 • Danh sách phiếu thu – hoàn ứng: Các phiếu thu, hoàn ứng đã được tạo
 • Chi tiết thanh toán: Chi tiết thanh toán theo hóa đơn điều trị 

1. CÁCH TẠO THANH TOÁN TRÊN DENTALFLOW

 • TH1: Khách hàng cọc trước

Bước 1: Click vào “Phiếu thu” trên giao diện [Thanh toán]

Bước 2: Tạo phiếu thu

  • Nhập số tiền khách thanh toán
  • Phương thức thanh toán
  • Ghi chú: Nội dung của phiếu thu (ví dụ: Khách cọc dịch vụ chỉnh nha)

Bước 3: Lưu thông tin

 • TH2: Khách hàng thanh toán dịch vụ
  • Thanh toán hết:

Bước 1: Click chọn “Thanh toán” trên giao diện [Thanh toán]. Màn hình xuất hiện phiếu thu:

Giao diện phiếu thu

Bước 2: Kiểm tra thông tin trên phiếu thu, cập nhật bổ sung nếu có thay đổi

Bước 3: Click chọn Lưu thông tin và phân bổ

 • TH3: Khách hàng trả góp:

Bước 1: Click chọn “Thanh toán” trên giao diện [Thanh toán]

Bước 2: Tạo phiếu thu 

  • Nhập số tiền khách đóng tại ô “Số tiền”
  • Chọn hình thức thanh toán
  • Xác nhận phiếu thu được tạo bằng cách click chọn “Lưu thông tin”

Bước 3: Phân bổ vào hóa đơn thanh toán

Phân bổ dòng tiền vào các dịch vụ khách đã làm sau đó “Lưu thông tin” 

Ví dụ: Ngày 08/09/2023 khách hàng A điều trị 2 dịch vụ là chỉnh nha mắc cài kim loại với đơn giá là 27.000.000 VNĐ và dịch vụ nhổ răng số 8 với đơn giá 800.000 VNĐ

 • Tổng tiền điều trị của khách hàng A là : 27.800.000 VNĐ
 • Ngày 08/09/2023 khách hàng thanh toán 2.800.000 VNĐ
 • Tạo phiếu thu 2.800.000 
 • Phân bổ 800.000 vào dịch vụ nhổ răng
 • Phân bổ 2.000.000 vào dịch vụ chỉnh nha
 • Hóa đơn thanh toán của khách ghi nhận tại [Chi tiết thanh toán]

2. HOÀN ỨNG

Phiếu hoàn ứng chỉ xuất hiện khi số tiền đã thu lớn hơn tổng tiền điều trị của khách hàng, để tạo phiếu hoàn ứng, chúng ta cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Tại giao diện màn [Thanh toán] click chọn “Hoàn ứng”

Giao diện phiếu hoàn ứng

Bước 2: Tạo phiếu hoàn ứng

 • Nhập số tiền cần hoàn ứng cho khách
 • Ghi rõ nội dung, lý do hoàn ứng tại cột “Ghi chú”

Bước 3: Xác nhận hoàn ứng

Sau khi kiểm tra các thông tin trên phiếu hoàn ứng, click chọn “ Lưu thông tin” để xác nhận việc hoàn tiền cho khách hàng

 • Phiếu hoàn ứng được ghi nhận tại “Danh sách phiếu thu – Hoàn ứng”
 • Hệ thống tự động trừ đi số tiền đã hoàn ứng trên Thông tin thanh toán tại mục “Đã thu”

3. HỦY HÓA ĐƠN, PHIẾU THU:

 • Để có thể thao tác hủy/ xóa hóa đơn của phiếu thu, tài khoản của nhân sự phải được phân quyền.
 • Tạo phân quyền tại: [Cài đặt] -> [Phân quyền] -> [Xóa thanh toán – Phiếu thu] / [Xóa thanh toán – Hóa đơn]
  • Với vai trò Quản trị viên/ Quản lý khi được phân quyền “Xóa” Phiếu thu/ Hóa đơn sẽ có thể hủy và xóa hóa đơn đã được tạo.
  • Các vai trò còn lại (Lễ tân, Điều dưỡng viên,…), khi được cấp quyền “Xóa” Phiếu thu/ Hóa đơn, thì chỉ được quyền “hủy” hóa đơn và phiếu thu đã được tạo

Sau khi tài khoản nhân sự được cấp quyền, màn hình thanh toán sẽ hiển thị kí hiệu 🚫 (kí hiệu hủy) tại cột “Thao tác”

Bước 1: Click chọn ký hiệu 🚫

Bước 2: Nhập lý do hủy và xác nhận

 • Thao tác hủy Phiếu thu: 

Để hủy phiếu thu đã được tạo, trước tiên cần hủy hóa đơn sau đó tiến hành hủy phiếu thu.

Bước 1: Click chọn ký hiệu 🚫

Bước 2: Nhập lý do hủy phiếu thu và xác nhận

 • Thao tác xóa Phiếu thu/ Hóa đơn: 

Sau khi các Phiếu thu/ Hóa đơn đã hủy, tại tài khoản Quản trị viên/ Quản lý sẽ hiển thị kí hiệu “xóa”, tại đây tài khoản Quản trị viên/ Quản lý click vào kí hiệu “xóa” tại cột Thao tác để xóa Phiếu Thu/Hóa đơn.

Lưu ý: Xóa hóa đơn trước phiếu thu.

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow