DentalFlow Report 3.0 nâng cao năng lực quản lý nha khoa toàn diện cho phòng khám

Trang chủ > Bản Tin DentalFlow > DentalFlow Report 3.0 nâng cao năng lực quản lý nha khoa toàn diện cho phòng khám

DentalFlow Report 3.0 nâng cao năng lực quản lý nha khoa toàn diện cho phòng khám

Nhằm hỗ trợ phòng khám quản lý nha khoa dễ dàng hơn thông qua các báo cáo thống kê, DentalFlow nâng cấp tính năng báo cáo trên phần mềm. 

Với DentalFlow Report 3.0 Nha khoa tối ưu hơn trong việc:

 • Theo dõi các chỉ số báo cáo của phòng khám chi tiết hơn
 • Thao tác dễ dàng hơn
 • Tiết kiệm thời gian khi xuất dữ liệu và lọc trên Excel 
 • Phân tích dữ liệu khách hàng hiệu quả

So với DentalFlow Report 2.0, phiên bản 3.0 nâng cấp thêm một số tính năng, cụ thể như sau:

1. Bổ sung trang tính “Chi tiết” khi xuất dữ liệu doanh thu Trợ thủ và Nhân sự phụ trách

Report 3.0 hỗ trợ Nha khoa xuất file dữ liệu Excel chi tiết và đầy đủ hơn, giúp Nha khoa khi tính công cho nhân sự dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tổng hợp.

Giao diện trang Excel khi xuất dữ liệu báo cáo trên phần mềm quản lý nha khoa DentalFlow

2. Nâng cấp giao diện và bổ sung trường lọc tại màn Dòng tiền

2.1. Đối với màn Thu chi khách hàng

Không thay đổi tính năng và giao diện khi Thời gian lọc = 1 ngày

Nếu thời gian lọc > 1 ngày: Giao diện hiển thị xem được Tổng thu, Tổng thực thu, Tổng hoàn ứng, Biến động số dư theo từng ngày:

 • Khi ấn vào từng ngày sẽ hiển thị Tổng thu, Tổng thực thu, Tổng hoàn ứng, Biến động số dư theo từng hình thức thanh toán. 
 • Khi ấn vào chi tiết Tổng thu theo ngày hiển thị danh sách khách hàng có phát sinh phiếu thu theo ngày. Các thông tin bao gồm: Mã hồ sơ, Họ tên, Ngày sinh, Điện thoại, Nội dung, Số tiền, Hình thức thanh toán.

bao-cao-thu-chi-dentalflow

2.2. Đối với màn Thu chi phòng khám

Report 3.0 bổ sung thêm bộ lọc Nhóm thu/Nhóm chi, trường lọc này không bắt buộc.

Khi bộ lọc phiếu là Phiếu thu/chi thì bộ lọc nhóm hiển thị ra danh sách các nhóm thu/chi tương ứng trong thiết lập nhóm thu/chi. Sau đó có thể gõ tìm kiếm và chọn Nhóm phù hợp.

3. Bổ sung thêm trường thông tin tại màn Công nợ

bao-cao-cong-no-dentalflowReport 3.0 cho phép hiển thị tổng công nợ giúp nha khoa dễ dàng trong việc thu hồi công nợ cũ ngoài công nợ các dịch vụ phát sinh theo thời gian bộ lọc.

 • Cho phép hiển thị hoặc ẩn đi 2 cột “Tổng tiền điều trị” và “Tổng giảm giá” 
 • Bổ sung cột “Tổng công nợ” và giao diện hiển thị theo thứ tự 3 cột: Số dư, Công nợ. 
 • Dữ liệu điều trị ở bảng Công nợ chỉ xuất hiện các ngày điều trị chưa thanh toán hết

4. Nâng cấp biểu đồ báo cáo chỉ số Khách hàng

Lần nâng cấp này, đối với các nha khoa đang dùng gói Nâng cao và Doanh nghiệp, báo cáo Khách hàng sẽ có cập nhật mới. Báo cáo này giúp Nha khoa thống kê được:

 • Tổng số khách hàng,
 • Tổng doanh thu,
 • Doanh thu trung bình theo từng tệp khách hàng: Khách hàng cũ, Khách hàng mới, Khách hàng đang điều trị.

bao-cao-khach-hang-dentaflowĐồng thời, Report 3.0 cũng Nâng cấp biểu đồ phân loại % khách hàng theo các tiêu chí:

 • Phân loại theo nhóm: % số lượng khách hàng thuộc các Nhóm khách hàng (tính cả chưa có nhóm).
 • Phân loại theo nguồn: % số lượng khách hàng thuộc các Nguồn khách hàng (tính cả chưa có nguồn).
 • Phân loại theo độ tuổi và giới tính: % số lượng khách hàng được chia theo các mốc độ tuổi: dưới 18, 18-24, 25-34, 35-44, 45,54, trên 55 (tính cả “chưa có thông tin tuổi”). % số lượng khách hàng được chia theo Nam/Nữ (tính cả “chưa có thông tin giới tính”).

5. Bổ sung bộ lọc “Có/không phát sinh phiếu” tại màn Vật tư

bao-cao-vat-tu-dentaflowVới Report 3.0 sẽ giúp phòng khám tập trung chỉ theo dõi các vật tư có biến động trong kỳ lọc báo cáo. Tránh hiển thị cả các vật tư còn tồn kho nhưng không có phát sinh biến động trong kỳ.

Bổ sung bộ lọc “Có/không phát sinh phiếu” với 3 giá trị:

 • Blank (có thể xóa bộ lọc)
 • Có phát sinh Xuất/Nhập: Sẽ hiển thị danh sách các vật tư có phát sinh phiếu xuất/nhập trong thời gian lọc
 • Không phát sinh Xuất/Nhập: Sẽ hiển thị danh sách các vật tư có số lượng tồn kho khác 0 và không có phát sinh phiếu xuất/nhập trong thời gian lọc.

6. Bổ sung bộ lọc các đơn đặt xưởng theo “Người đặt” tại màn Xưởng

DentalFlow mong muốn giúp phòng khám lọc được danh sách và chi phí đặt xưởng theo từng nhân sự (Bác sĩ). Vì thế, Report 3.0 bổ sung trường lọc các đơn đặt xưởng theo “Người đặt”

Danh sách “Người đặt” đưa vào trường lọc, được lấy theo danh sách nhân sự của phòng khám có trạng thái “Đang làm việc”

bao-cao-vat-tu-dentaflow

7. Nâng cấp các chức năng tại màn Tổng hợp thủ thuật

Lần cập nhật này sẽ giúp nha khoa so sánh được doanh thu, số lượng khách của mỗi thủ thuật theo các mốc thời gian, từ đó đưa ra được các chiến dịch marketing phù hợp.

Lưu ý với từng gói khác nhau sẽ xem được chi tiết hơn và so sánh dễ dàng hơn.

Tong-hop-theo-thu-thuat-dentalflow>>> Chi tiết thao tác tính năng Báo cáo thống kê trên phần mềm quản lý nha khoa DentalFlow, nha khoa có thể theo dõi tại bài viết: Hướng dẫn sử dụng Tính năng Báo cáo thống kê

DentalFlow hy vọng lần cập nhật tháng 1 này sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho Quý nha khoa, tối ưu quy trình vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ cho phòng khám.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những phản hồi từ Nha khoa để cải thiện, nâng cấp hoàn thiện các tính năng trên phần mềm, mang lại cho Quý Nha khoa trải nghiệm hiệu quả trong quá trình quản lý phòng khám.

DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

—————————–

Đăng nhập ngay để trải nghiệm các tính năng mới được cập nhật tại phần mềm quản lý nha khoa DentalFlow

————————-

DENTALFLOW.VN – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NHA KHOA TOÀN DIỆN

Website: https://dentalflow.vn

Youtube: https://www.youtube.com/@DentalFlow

Hotline: 0927741985