Sử dụng tính năng Kê đơn thuốc

Các bước truy cập: [Quản lý khách hàng] -> [Hồ sơ khách hàng] -> [Đơn thuốc]

Tại giao diện “Đơn thuốc”, để thêm đơn thuốc cho khách hàng, Nha khoa cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Click chọn “Thêm đơn thuốc” trên giao diện

Bước 2: Tại giao diện “Kê đơn thuốc khách hàng”, nhập các thông tin có trên màn hình, những thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập

  • Bác sĩ kê đơn: Chọn bác sĩ
  • Chẩn đoán: Nhập nội dung chẩn đoán
  • Chọn đơn thuốc hoặc thuốc: Click chọn vào Đơn thuốc/Tên thuốc hiển trị trên màn hình
  • Chọn nội dung lời dặn đã thiết lập sẵn hoặc nhập lời dặn riêng cho khách hàng 

Bước 3: Click chọn “Lưu thông tin” 

Hệ thống ghi nhận đơn thuốc đã được kê cho khách hàng

Nha khoa có thể in đơn thuốc cho khách

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow