Tạo hồ sơ khách hàng

Bước 1: Tại giao diện Quản lý khách hàng click chọn “Thêm mới khách hàng” 

Bước 2: Nhập các thông tin khách hàng trên màn hình hiển thị sau đó “Lưu thông tin”

Giao diện khi chọn Thêm mới hồ sơ khách hàng

Thông tin cơ bản: Nhập thông tin cơ bản của khách hàng theo màn hình hiển thị,những thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Các khái niệm bao gồm:

 • Mã hồ sơ: Tự sinh mã tự động (mã hồ sơ lớn nhất +1) hoặc nhập thủ công bằng cách tắt tích chọn tại “Tự sinh mã hồ sơ”
 • Nguồn: Nguồn mang lại khách hàng cho phòng khám – cập nhật bổ sung tại [Cài đặt] -> [Thiết lập chung] -> [Thiết lập khác]
 • Nhóm Khách hàng: Phân chia khách hàng thành các nhóm để thống kê, phân loại  – cập nhật bổ sung tại [Cài đặt] -> [Thiết lập chung] -> [Thiết lập khác]
 • Nhóm khuyến mãi: Nhóm khuyến mãi chia Khách hàng thành các nhóm khác nhau để áp dụng các mức chiết khấu khác nhau – cập nhật bổ sung tại [Cài đặt] -> [Khuyến mãi]

Ngoài ra, nha khoa có thể bổ sung thêm các thông tin về: Người thân, Tiền sử bệnh, Ghi chú, Phụ trách,…

Tại giao diện “Quản lý khách hàng” click chọn vào tên khách hàng để truy cập vào hồ sơ khách hàng đó, hồ sơ khách hàng sẽ bao gồm:

 1. Thông tin cơ bản
 2. Khám & Điều trị
 3. Đơn thuốc
 4. Thư viện ảnh
 5. Đặt xưởng/vật tư
 6. Lịch hẹn
 7. Thanh toán
 8. Biểu mẫu
 9. Lịch sử chăm sóc
 10. Lịch sử thao tác

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow